Waarom uCatalog? Hoe werkt het?

 • Onverdeelde boedel

 • Items toevoegen

 • Keuzes maken

 • Bespreken en toewijzen

 • Items ophalen

 • Verdeelde boedel

Wat zijn de voordelen van online spullen verdelen?

Met uCatalog is er één gedeelde plek voor informatie. Geen onoverzichtelijke brei van Whatsapp-berichten, e-mails, spreadsheets, etc. Het maken van een catalogus met alle te verdelen items kost uiteraard wel wat tijd. Daarna is het grote voordeel dat iedereen hetzelfde beeld heeft van welke spullen er zijn, en hoe het ermee staat. Er wordt veel tijd gewonnen als erfgenamen ver uit elkaar wonen of moeite hebben samen af te spreken in de woning vanwege drukke agenda's. Ieder kan op zijn of haar eigen tijd en plek keuzes maken. Onzichtbaar voor anderen, zodat ieder vrij kan kiezen. De standaard keuze-mogelijkheden zijn: Verlanglijst, Verkopen, Weggeven, Vuilnis, of Maakt niet uit.

De bespreeklijst geeft helder zicht op waar de keuzes uiteen lopen, of juist unaniem zijn. Verlanglijstpunten helpen om zo veel mogelijk evenwichtig aan elkaar toe te wijzen. Na een toewijsronde kan gecheckt worden of de verdeling zo voor iedereen aanvaardbaar is. Eventueel kunnen items nog uitgeruild worden.

De ophaallijsten geven houvast bij het verwerken van de items. Wanneer spullen zijn opgehaald, verkocht, weggegeven aan kennissen of kringloop, of bij de vuilnis gezet, kunnen ze worden afgestreept. Zo is inzichtelijk wat klaar is en wat er nog moet gebeuren.

uCatalog is flexibel opgezet. De stappen kunnen in één keer, of in meerdere, overlappende rondes worden doorlopen. Zo kan een groot aantal spullen worden opgedeeld in behapbare stukken. Of je kunt ervoor kiezen om alleen de meest dierbare spullen via uCatalog te verdelen en de rest door een boedelontruimer te laten afhandelen.

De catalogus kan worden afgestemd op de eigen situatie: wel/geen taxatie-waarden, categorieën, tags, locaties, ledenbeheer (rollen en rechten), bestemmingen (voor toewijzen aan specifieke mensen of bijvoorbeeld een veilinghuis, kringloopwinkel, online marktplaats).

Voor wie is uCatalog?

uCatalog is met name voor erfgenamen die geërfde spullen willen opruimen of verdelen.

Als de overledene alleen woonde, zoals bijvoorbeeld een langstlevende ouder, zullen kinderen of andere familieleden/kennissen de woning moeten leegruimen en de spullen verdelen of afvoeren. Het kan emotioneel zwaar en stressvol zijn, en tot ruzie leiden tussen erfgenamen. uCatalog is er om jullie te helpen in het online verdeelproces, met taakgerichte stappen.

Als de overledene een partner of echtgenoot had, worden alle spullen meestal zijn of haar eigendom. Er hoeft in principe niks te worden verdeeld. Het huis moet vaak wel worden opgeruimd. Het kan emotioneel zwaar zijn om tastbare spullen van een geliefde op te ruimen of zelfs weg te doen. Het maken van een catalogus met foto's van de spullen kan helpen om keuzes te maken, en afstand te doen van een deel van de spullen.

Wanneer kunnen we beginnen met spullen verdelen?

 • Uitvaart

 • Wie zijn de erfgenamen

 • Balans opmaken

 • Erfenis aanvaarden

 • Onverdeelde boedel

Na de uitvaart moet eerst worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en of er een testament is. De waarde van de nalatenschap moet worden bepaald. Na zuiver aanvaarden van de erfenis kunnen de spullen worden verdeeld. Je kunt al wel eerder beginnen met het maken van een catalogus in uCatalog.

Als je te maken hebt met een kamer in een instelling die snel leeg moet, of een huurhuis met een korte huur-opzegtermijn, moet je oppassen. Doe alleen "daden van beheer" als je niet weet of de erfenis negatief kan uitvallen. Het is zowieso een goed idee om foto's te nemen van de spullen voordat je ze ergens - al of niet tijdelijk - naartoe verhuist. Deze kun je tegelijkertijd, of later uploaden in uCatalog.

Voor meer informatie over erfrechtelijke onderwerpen in Nederland zijn er vele sites. Bijvoorbeeld rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven, notaris.nl/bij-overlijden, juridischloket.nl. Bij twijfel: raadpleeg een jurist of notaris.

Waar moeten we nog meer rekening mee houden?

 • Foto's

 • Persoonlijke documenten

 • Overige papieren

Iets dat slechts gedeeltelijk online kan worden gedaan, is het uitzoeken en verdelen van fysieke foto's, fotoboeken, persoonlijke documenten zoals brieven en dagboeken, en andere papieren zoals oude administratie (n.b. de courante administratie is nodig voor de financiële erfenis-afwikkeling). Houd er rekening mee dat dit een tijdrovende klus kan zijn.