Copyright en Disclaimer


Alle intellectuele eigendomsrechten op de webapplicatie en alle andere materialen en informatie die door uCatalog beschikbaar worden gesteld, berusten bij uCatalog of haar licentiegevers.

De webapplicatie mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Het is niet toegestaan om de (resultaten van de) webapplicatie te gebruiken voor dienstverlening aan derden. Reverse engineering of reproductie van de webapplicatie is verboden.


<< Vorige  |  Volgende >>