Bespreken en toewijzen

Hou een (online) meeting om de Bespreeklijst door te nemen, wanneer ieder zijn of haar keuzes heeft gemaakt. Items kunnen - door de catalogus-eigenaar of een editor - per stuk of groepsgewijs worden toegewezen aan catalogus-leden of bestemmingen. 


Een enkel item toewijzen


Bespreeklijst

  • Klik op 'Item toewijzen'

Item toewijzen

  • Wijs de nieuwe eigenaar of bestemming aan voor dit item. Het wordt hiermee verplaatst naar de betreffende OPHALEN-lijst.

Meerdere items tegelijk toewijzen


Actiebalk


  • Vanuit de BESPREKEN-lijst, klik op 'Selecteer' in de actiebalk aan de bovenkant van het scherm.
  • Selecteer de items die je wilt toewijzen aan hetzelfde cataloguslid of bestemming. 
  • Klik op 'Toewijzen'. 

Meerdere items toewijzen

  • Selecteer een cataloguslid of bestemming.
  • Klik op 'Opslaan'.

Bespreeklijst

  • Resultaat: de toegewezen items zijn verplaatst van de Bespreeklijst naar de OPHALEN-lijst. 
 

<< Vorige  |  Volgende >>