Bestemmingen toevoegen

Er kunnen onbeperkt bestemmingen worden toegevoegd. Zij kunnen alleen items toegewezen krijgen en hebben geen toegang tot de catalogus. Bestemmingen zijn voor het toewijzen van items aan bijvoorbeeld kennissen, familie, veilingen, kringloopwinkels, boedelontruimers. 


  • Vanuit je catalogus, klik op 'Menu' en vervolgens op 'Deelnemers'. 

Catalogus-menu > Deelnemers

  • Klik op 'Bestemming toevoegen' 

Catalogus-menu > Deelnemers > Bestemming toevoegen


  • Vul naam in en klik op 'Toevoegen'.

Catalogus-menu > Deelnemers. Bestemmingen zijn toegevoegd.


<< Vorige  |  Volgende >>